Архів

Доходи та витрати населення України за 2016 рік1

  млн. грн

 

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

Рік

Доходи

402939

472742

533481

580609

1989771

Витрати

441676

469233

507470

589283

2007662

Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн.

7119,4

8437,9

10077,5

10142,2

35776,9

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.