Архів

Доходи та витрати населення України за 2016 рік1,2

 

 

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

Рік

млн.грн

у % до

І кварталу 2015р.

млн.грн

у % до

ІІ кварталу 2015р.

млн.грн

у % до

ІІІ кварталу 2015р.

млн.грн

у % до

ІV кварталу 2015р.

млн.грн

у % до

2015р.

Доходи - всього

407875

114,1

476237

115,7

534229

118,8

584042

113,0

2002383

115,4

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заробітна плата

184718

126,5

209141

123,4

215014

125,4

228377

120,1

837250

123,7

прибуток та змішаний дохід

59961

116,4

72087

110,0

126903

110,4

104947

114,7

363898

112,5

доходи від власності (одержані)

17234

96,7

15695

85,4

20486

126,2

28653

103,8

82068

102,5

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

145962

102,7

179314

113,3

171826

116,7

222065

106,9

719167

109,7

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- соціальні допомоги

69063

86,1

87153

106,9

86518

107,3

97839

97,6

340573

99,4

- інші одержані поточні трансферти

16849

124,2

21891

120,0

26572

128,5

26407

111,8

91719

120,5

- соціальні трансферти в натурі

60050

124,1

70270

120,1

58736

127,9

97819

116,7

286875

121,2

Витрати та заощадження - всього

407875

114,1

476237

115,7

534229

118,8

584042

113,0

2002383

115,4

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання товарів та послуг

402186

125,8

426054

115,8

461368

117,6

535241

113,0

1824849

117,4

доходи від власності (сплачені)

5353

81,1

4977

82,0

4485

127,3

5535

232,0

20350

109,5

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

38471

117,2

42696

116,2

45101

117,4

49316

115,8

175584

116,6

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні податки на доходи, майно тощо

28951

140,1

34106

139,6

36176

141,2

40650

135,0

139883

138,7

- внески на соціальне страхування

397

11,3

463

11,6

491

11,9

611

12,9

1962

12,0

- інші поточні трансферти

9123

105,7

8127

97,7

8434

97,7

8055

104,0

33739

101,2

нагромадження нефінансових активів

-9067

               х

-9447

х

13146

108,2

-3770

х

-9138

х

приріст фінансових активів

-29068

х

11957

215,5

10129

308,4

-2280

х

-9262

х

Наявний дохід

304001

112,8

358294

115,4

425907

117,7

431372

111,1

1519574

114,2

Середньомісячний наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн

2371,2

113,0

2796,4

115,8

3325,0

118,1

3369,6

111,6

2967,5

114,7

Реальний наявний дохід

х

86,2

х

106,8

х

109,0

х

99,0

х

100,3

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Попередні дані.