Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів 1

 

(у фактичних цінах; тис.грн)

 

Усього

У тому числі на

охорону атмосферного повітря і попередження змін клімату

очищення зворотних вод

поводження з відходами

захист і реабілітацію ґрунту, підземних  і поверхневих вод

інші заходи

2006

2194188,5

762538,6

777924,5

339529,6

247695,4

66500,4

2007

3080687,6

1379250,6

809677,1

388386,6

393036,8

110336,5

2008

3731400,4

1476343,3

927352,9

422918,6

787303,8

117481,8

2009

3040732,7

1273789,4

882525,4

400016,9

401425,6

82975,4

2010

2761472,1

1139946,7

734663,4

475584,3

319922,0

91355,7

2011

6451034,6

2535632,6

721325,5

1183880,2

639123,1

1371073,2

2012

6589336,5

2462675,3

846955,4

730544,4

540516,8

2008644,6

2013

6038783,0

2411935,1

834114,8

713856,3

324980,1

1753896,7

2014

7959853,9

1915129,7

1122149,3

783965,4

359925,6

3778683,9

2015

7675597,0

1422946,6

848881,2

737498,9

388259,2

4278011,1

2016

13390477,3

2502805,8

1160029,1

2208676,6

419988,9

7098976,9

2017

11025535,2

2608027,4

1276530,2

2470969,5

1284502,0

3385506,1

2018

10074279,3

3505920,6

1692640,7

1182045,8

1444291,6

2249380,6

2019

16255671,8

4276767,6

1753869,1

5754260,9

1721924,9

2748849,3

 

1  Дані за 2014 2019 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
25.05.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше