Архів

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2018 році¹

 

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості

 

всього

товари проміжного споживання

інвестиційні товари

споживчі товари короткострокового використання

споживчі товари тривалого використання

енергія

млн.грн

млн.грн

у % до всієї реалізованої продукції

млн.грн

у % до всієї реалізованої продукції

млн.грн

у % до всієї реалізованої продукції

млн.грн

у % до всієї реалізованої продукції

млн.грн

у % до всієї реалізо-ваної продукції

Січень

149893,6

73393,4

49,0

12345,1

8,2

38399,2

25,6

1845,4

1,2

23910,5

16,0

Січень-лютий

296422,5

145347,9

49,0

24377,2

8,2

76681,5

25,9

3641,8

1,2

46374,1

15,7

Січень-березень

459685,0

222738,0

48,5

37689,0

8,2

122824,9

26,7

5517,4

1,2

70915,7

15,4

Січень-квітень

619910,1

300883,2

48,5

51744,7

8,3

167183,0

27,0

7144,5

1,2

92954,7

15,0

Січень-травень

789318,7

382203,7

48,4

66908,9

8,5

214213,8

27,2

8901,3

1,1

117091,0

14,8

Січень-червень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень-липень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень-серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень-вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень-жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень-листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень-грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

Продовження

З нього обсяг продукції, реалізованої за межі країни

 

всього

товари проміжного споживання

інвестиційні товари

споживчі товари короткострокового використання

споживчі товари тривалого використання

енергія

млн.грн

у % до обсягу реалізованої промислової продукції за групою

млн.грн

у % до обсягу реалізованої промислової продукції за групою

млн.грн

у % до обсягу реалізованої промислової продукції за групою

млн.грн

у % до обсягу реалізованої промислової продукції за групою

млн.грн

у % до обсягу реалізованої промислової продукції за групою

млн.грн

у % до обсягу реалізованої промислової продукції за групою

Січень

58882,5

39,3

38013,1

51,8

6496,1

52,6

12681,9

33,0

1119,3

60,7

572,1

2,4

Січень-лютий

108217,7

36,5

70396,6

48,4

11404,1

46,8

23223,3

30,3

2084,4

57,2

1109,3

2,4

Січень-березень

166029,5

36,1

107272,3

48,2

16984,2

45,1

37042,7

30,2

3128,5

56,7

1601,8

2,3

Січень-квітень

225379,3

36,4

145826,9

48,5

22814,5

44,1

50869,8

30,4

3984,2

55,8

1883,9

2,0

Січень-травень

283132,3

35,9

182947,4

47,9

28938,8

43,3

63909,6

29,8

4920,5

55,3

2416,0

2,1

Січень-червень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень-липень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень-серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень-вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень-жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень-листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень-грудень