Архів

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами¹ за видами у 2019 році

(уточнені дані)

(тис.дол. США)

Назва послуги згідно із КЗЕП

Експорт

Імпорт

2019

І кв.

IІ кв.

IIІ кв.

ІV кв.

2019

І кв.

IІ кв.

IIІ кв.

ІV кв.

Усього

15628855,9

2955463,7

3120416,3

3184616,4

6368359,5

6942150,2

1475786,8

1698077,8

1870442,8

1897842,8

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

1640182,2

429247,2

402030,9

387499,4

421404,7

3048,0

1067,7

544,1

316,9

1119,3

Послуги для переробки товарів з метою реалізації у внутрішній економіці

7022,0

1894,5

1527,8

2148,5

1451,2

173,0

к

46,9

к

78,0

Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном

1633160,2

427352,8

400503,0

385350,9

419953,5

2875,0

к

497,2

к

1041,3

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

270072,8

56282,6

69330,0

49970,2

94490,0

85169,6

20970,1

18344,4

22530,4

23324,7

Транспортні послуги

9109918,8

1436136,9

1581003,0

1594489,3

4498289,6

1559143,8

329258,4

366073,5

420293,4

443518,6

Послуги морського транспорту

595914,5

141711,8

129468,5

150692,8

174041,3

273781,9

67198,4

67415,3

64077,9

75090,3

Послуги річкового транспорту

к

к

к

10797,5

6884,8

531,9

к

149,9

153,3

к

Послуги повітряного транспорту

1419720,8

276047,5

357090,9

457716,0

328866,5

757823,3

139518,1

179674,5

221734,1

216896,7

Послуги залізничного транспорту

501656,6

116529,6

134514,3

120433,0

130179,7

262715,5

62157,6

65809,3

64790,0

69958,6

Послуги автомобільного транспорту

338836,2

76432,1

82656,7

87412,1

92335,2

156984,1

33547,9

33482,7

38377,9

51575,6

Послуги трубопровідного транспорту

5904248,9

744205,0

795498,3

692053,9

3672491,6

59702,0

к

6544,0

18718,9

к

Передача електроенергії

к

к

к

-

-

-

-

-

-

-

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

260006,3

63320,1

59840,0

63341,8

73504,4

29019,9

5557,2

7388,6

7355,1

8719,0

Послуги поштової та кур’єрської служби

53509,2

9490,9

11990,0

12042,2

19986,1

18585,3

3842,3

5609,4

5086,2

4047,4

Послуги, пов’язані з подорожами

334952,5

80739,0

56133,3

103137,2

94943,0

1299287,9

207993,8

337334,7

454943,5

299015,9

Послуги з будівництва

125738,4

29765,2

32269,5

28421,4

35282,4

39151,7

11538,3

6597,3

7669,6

13346,4

Будівництво за кордоном

83492,9

19571,1

15820,1

19426,1

28675,6

16130,4

2724,9

2453,3

3365,1

7587,2

Будівництво у внутрішню економіку

42245,5

10194,1

16449,4

8995,3

6606,8

23021,2

8813,5

4144,1

4304,5

5759,2

Послуги зі страхування

75523,5

10211,8

9219,2

29577,0

26515,4

87910,3

19739,6

26420,6

21922,7

19827,4

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

133593,2

27088,1

34283,2

39916,9

32305,1

495407,7

141170,7

112122,6

141591,8

100522,6

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

55435,5

13432,4

11061,3

12907,2

18034,7

559732,1

125317,7

122442,2

141381,2

170591,1

Послуги франшизи та використання торгової марки

5982,7

869,5

1233,7

2107,3

1772,2

222032,5

49071,7

55798,6

58389,9

58772,3

Послуги, пов’язані з ліцензійною діяльністю

35632,7

10933,1

8240,4

9065,8

7393,4

232923,1

60734,1

40160,7

54887,1

77141,2

Послуги, пов’язані з патентною діяльністю

9620,7

580,5

662,8

834,9

7542,5

666,6

113,3

237,9

146,6

168,9

Інші роялті

4199,6

1049,3

924,5

899,2

1326,6

104109,9

15398,7

26245,0

27957,6

34508,7

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

2575947,8

586895,7

615613,4

629452,4

743986,3

531309,2

100732,2

126208,4

126615,2

177753,4

Телекомунікаційні послуги

111198,5

31084,5

26932,0

29409,9

23772,0

97441,6

21175,6

19492,5

26721,3

30052,2

Комп’ютерні послуги

2044607,0

463313,6

491314,0

496279,0

593700,4

300904,5

56568,6

77563,7

63147,1

103625,1

Інформаційні послуги

420142,4

92497,5

97367,4

103763,6

126513,9

132963,1

22988,0

29152,2

36746,8

44076,1

Ділові послуги

1278174,7

280015,5

302411,1

302313,4

393434,7

1359121,4

293185,4

355432,2

304751,6

405752,2

Послуги дослідження та розробки

135190,9

26766,6

29428,6

34938,0

44057,8

18223,9

3129,7

4065,1

5012,1

6017,0

Професійні та консалтингові послуги

591368,0

129959,3

136209,8

141436,8

183762,2

540926,3

105342,3

140726,6

123606,7

171250,6

Наукові та технічні послуги

291205,8

61554,9

73381,4

60726,0

95543,5

137911,9

30072,6

29940,3

28717,9

49181,1

Послуги з обробки та усунення забруднення навколишнього середовища

221,0

-

-

90,5

130,5

86970,0

14083,1

16317,1

11034,2

45535,6

Послуги сільського господарства та послуги видобутку

32495,9

9269,4

5482,8

7561,1

10182,6

112436,4

28142,9

43011,4

18702,7

22579,4

Послуги операційного лізингу

39870,6

8622,7

10533,6

10097,5

10616,8

359217,1

89879,2

97986,9

96662,7

74688,3

Послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послуги

84679,6

22410,9

22129,3

20701,4

19438,1

28853,0

7407,6

5314,3

5848,3

10282,8

Інші ділові послуги

103142,8

21431,8

25245,6

26762,3

29703,2

74582,9

15128,1

18070,5

15167,1

26217,3

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

21604,8

4806,1

5506,5

4861,2

6431,1

10836,1

1928,5

2036,5

2672,9

4198,3

Аудіовізуальні та пов’язані з ними послуги

16000,2

3851,4

4095,7

3238,6

4814,5

5796,3

447,1

806,7

1670,7

2871,8

Культурні та рекреаційні послуги

2245,0

209,2

692,9

626,9

716,1

3684,8

1126,8

893,2

621,3

1043,5

Інші особисті послуги

3359,6

745,5

717,9

995,8

900,6

1355,0

354,5

336,6

380,8

283,0

Державні та урядові послуги

7711,7

843,2

1555,0

2070,8

3242,6

912032,5

222884,4

224521,4

225753,6

238873,0

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Примітка. В окремих випадках сума та різниця складових по рядках та колонках може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
29.05.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше