Архів

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році¹

(до попереднього кварталу)

(відсотків)

 

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

Промисловість

105,9

103,9

101,8

105,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

123,4

97,8

98,6

115,2

з неї:

Добування кам'яного вугілля

119,3

113,1

106,8

111,5

Добування сирої нафти та природного газу

108,6

96,3

101,0

107,0

Добування металевих руд

136,3

89,1

91,0

125,2

Переробна промисловість

108,2

103,0

101,5

106,0

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

104,6

101,9

102,5

103,5

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

105,1

106,6

110,6

104,2

Виробництво молочних продуктів

109,9

100,4

102,1

107,2

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

106,1

103,8

102,1

104,8

Виробництво цукру

105,4

106,7

97,3

87,3

Виробництво напоїв

105,0

103,4

103,2

104,4

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

101,6

101,6

103,0

103,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

102,5

101,5

101,6

103,5

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

110,0

100,5

103,9

121,8

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

115,1

104,8

97,4

104,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

103,7

102,0

102,0

102,6

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

104,0

103,6

101,7

102,4

Виробництво гумових і пластмасових виробів

102,0

101,7

100,8

102,4

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

105,6

104,7

102,1

102,5

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

114,7

104,9

99,9

110,2

Машинобудування

106,0

103,3

102,4

103,8

   Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної

   продукції

106,5

101,5

100,7

101,8

   Виробництво електричного устатковання

104,9

102,0

103,4

110,2

   Виробництво машин і устатковання, не віднесених до

   інших угруповань

104,2

103,8

101,3

102,0

   Виробництво автотранспортних засобів, причепів і

   напівпричепів та інших транспортних засобів

108,3

104,1

103,4

102,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

92,1

109,1

103,5

99,3

¹ Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.