Архів

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році¹

(до відповідного кварталу попереднього року)

(відсотків)

 

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

Промисловість

138,0

129,6

123,1

117,9

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

201,3

144,6

136,8

137,0

з неї:

Добування кам'яного вугілля

127,5

140,5

162,0

160,7

Добування сирої нафти та природного газу

208,4

129,5

113,7

113,0

Добування металевих руд

238,9

149,5

133,6

138,5

Переробна промисловість

127,4

121,7

119,2

120,0

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

116,6

116,6

114,8

113,1

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

116,8

121,2

128,5

129,0

Виробництво молочних продуктів

127,1

127,3

127,6

120,8

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

110,9

113,8

115,5

117,7

Виробництво цукру

108,0

119,7

116,3

95,5

Виробництво напоїв

115,5

113,2

114,0

117,0

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

104,4

104,6

107,0

110,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

106,1

105,8

107,1

109,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

187,4

177,8

153,7

139,9

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

109,3

113,2

115,6

122,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

108,8

108,9

109,3

110,7

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

111,5

111,5

111,5

112,1

Виробництво гумових і пластмасових виробів

105,5

106,6

106,4

107,0

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

116,0

115,2

115,1

115,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

153,7

131,0

126,8

132,6

Машинобудування

110,9

111,5

113,5

116,4

   Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

110,9

110,7

110,8

110,9

   Виробництво електричного устатковання

109,3

109,1

113,0

122,0

   Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

109,9

110,5

110,7

111,7

   Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

113,0

114,8

117,6

119,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

139,5

141,5

125,1

103,2

¹ Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.