Архів

Індекси цін виробників промислової продукції у 2017 році¹

(до відповідного кварталу попереднього року)

(відсотків)

 

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

Промисловість

138,0

129,6

123,1

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

201,3

144,6

136,8

 

з неї:

Добування кам'яного вугілля

127,5

140,5

162,0

 

Добування сирої нафти та природного газу

208,4

129,5

113,7

 

Добування металевих руд

238,9

149,5

133,6

 

Переробна промисловість

127,4

121,7

119,2

 

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

116,6

116,6

114,8

 

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

116,8

121,2

128,5

 

Виробництво молочних продуктів

127,1

127,3

127,6

 

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

110,9

113,8

115,5

 

Виробництво цукру

108,0

119,7

116,3

 

Виробництво напоїв

115,5

113,2

114,0

 

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

104,4

104,6

107,0

 

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

106,1

105,8

107,1

 

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

187,4

177,8

153,7

 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

109,3

113,2

115,6

 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

108,8

108,9

109,3

 

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

111,5

111,5

111,5

 

Виробництво гумових і пластмасових виробів

105,5

106,6

106,4

 

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

116,0

115,2

115,1

 

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

153,7

131,0

126,8

 

Машинобудування

110,9

111,5

113,5

 

   Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

110,9

110,7

110,8

 

   Виробництво електричного устатковання

109,3

109,1

113,0

 

   Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

109,9

110,5

110,7

 

   Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

113,0

114,8

117,6

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

139,5

141,5

125,1

 

¹ Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.