Архів: 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009-2008

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності у 2017 році1

 (млнрн)

 

Код за КВЕД-2010

Чистий прибуток (збиток)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього

 

168752,8

72,4

515460,6

27,6

346707,8

сільське, лісове та рибне господарство

A

68858,5

86,2

89411,9

13,8

20553,4

промисловість

B+C+D+E

56124,0

71,4

195352,2

28,6

139228,2

будівництво

F

-5014,3

71,0

8925,9

29,0

13940,2

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

25874,2

74,9

75740,6

25,1

49866,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

-16796,7

71,1

23399,0

28,9

40195,7

тимчасове розміщування й організація харчування

I

1773,5

69,3

4034,3

30,7

2260,8

інформація та телекомунікації

J

12029,3

67,7

19564,3

32,3

7535,0

фінансова та страхова діяльність

K

16806,6

62,8

25361,5

37,2

8554,9

операції з нерухомим майном

L

-17551,2

61,2

17910,7

38,8

35461,9

професійна, наукова та технічна діяльність

M

32356,1

67,9

48091,7

32,1

15735,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

-3624,2

67,7

5872,8

32,3

9497,0

освіта

P

96,1

64,6

218,8

35,4

122,7

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

145,0

64,2

909,7

35,8

764,7

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

-2300,4

60,3

477,2

39,7

2777,6

надання інших видів послуг

S

-23,7

67,6

190,0

32,4

213,7

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, банків, а також підприємств щодо яких необхідно зясувати факт правильності відображення ними даних у фінансовій звітності за 2017 рік.

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
19.10.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше