Архів: 2017| 2016|2012-2015| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2005-2006

 Показники балансу  підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2017 року1

(млнрн)

 

Код за КВЕД-2010

Актив

необоротні активи

оборотні активи

необоротні активи та групи вибуття

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

Усього

 

4138337,1

4303282,8

4732549,4

5650817,4

6193,3

7678,9

сільське, лісове та рибне господарство

A

213401,3

272513,7

553429,0

639025,2

76,4

75,2

промисловість

B+C+D+E

1250514,8

1360974,5

1472472,2

1781004,4

601,1

660,7

будівництво

F

102015,2

115884,1

200728,4

253823,1

725,6

738,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

241429,8

276868,8

1449455,7

1715815,4

622,1

672,7

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

855130,3

784171,7

199029,0

217451,3

70,2

197,9

тимчасове розміщування й організація харчування

I

23995,7

24601,9

12474,4

14725,9

34,4

30,0

інформація та телекомунікації

J

74253,2

81216,5

54766,4

66555,3

1474,7

1868,2

фінансова та страхова діяльність

K

101186,1

117962,1

199360,2

233166,6

1382,7

2301,7

операції з нерухомим майном

L

342386,7

356086,3

218253,8

239267,9

804,5

715,1

професійна, наукова та технічна діяльність

M

621194,1

589283,0

274714,1

385866,1

79,0

83,4

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

275518,7

279204,8

80164,3

84421,4

304,6

328,2

освіта

P

1790,3

2126,4

1003,9

1087,5

0,1

0,1

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

8504,4

10696,1

4059,4

5176,5

2,4

0,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

23376,8

27541,0

9589,5

9816,0

15,4

6,8

надання інших видів послуг

S

3639,7

4151,9

3049,1

3614,8

0,1

0,1

 

Продовження

 

Код за КВЕД-2010

Пасив

власний капітал

довгострокові  зобов’язання і забезпечення

поточні  зобов’язання і забезпечення

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

Усього

 

2388167,6

2458527,6

1664814,5

1730977,4

4821692,4

5769539,0

сільське, лісове та рибне господарство

A

370158,0

436337,7

58161,2

59080,5

338533,1

416146,2

промисловість

B+C+D+E

489766,0

549427,2

522789,9

588838,0

1711011,0

2004358,3

будівництво

F

-18138,0

-20102,4

99141,1

104965,0

222274,9

285343,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

6587,9

26231,7

284504,6

295140,6

1400320,4

1671853,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

682161,1

612569,1

163235,7

143404,2

208819,6

245836,5

тимчасове розміщування й організація харчування

I

-4852,0

-2712,3

19702,0

17861,6

21654,5

24206,3

інформація та телекомунікації

J

19837,1

28524,8

43518,1

45916,7

67137,6

75197,5

фінансова та страхова діяльність

K

103139,2

124331,2

80754,6

92244,1

116100,2

134627,0

операції з нерухомим майном

L

-13447,0

-24238,7

253888,9

250585,3

320945,0

369700,3

професійна, наукова та технічна діяльність

M

512021,1

488446,3

90537,9

83496,9

293395,2

403256,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

225937,2

221003,0

32990,1

33297,7

97057,6

109652,7

освіта

P

1941,7

2067,2

86,2

105,5

766,4

1041,3

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

3649,3

4662,9

3559,5

4254,0

5357,2

6956,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

6933,8

9358,0

11596,2

11480,6

14451,5

16525,0

надання інших видів послуг

S

2472,2

2621,9

348,5

306,7

3868,2

4838,2

  

Продовження

 

Код за КВЕД-2010

Пасив

Баланс

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

на 1 січня 2017р.

на 31 грудня 2017р.

Усього

 

2405,3

2735,1

8877079,8

9961779,1

сільське, лісове та рибне господарство

A

54,4

49,7

766906,7

911614,1

промисловість

B+C+D+E

21,2

16,1

2723588,1

3142639,6

будівництво

F

191,2

239,9

303469,2

370445,5

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

94,7

130,7

1691507,6

1993356,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

13,1

11,1

1054229,5

1001820,9

тимчасове розміщування й організація харчування

I

0,0

2,2

36504,5

39357,8

інформація та телекомунікації

J

1,5

1,0

130494,3

149640,0

фінансова та страхова діяльність

K

1935,0

2228,1

301929,0

353430,4

операції з нерухомим майном

L

58,1

22,4

561445,0

596069,3

професійна, наукова та технічна діяльність

M

33,0

32,7

895987,2

975232,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2,7

1,0

355987,6

363954,4

освіта

P

0,0

0,0

2794,3

3214,0

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

0,2

0,0

12566,2

15873,1

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

0,2

0,2

32981,7

37363,8

надання інших видів послуг

S

0,0

0,0

6688,9

7766,8

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, банків, бюджетних установ, а також підприємств щодо яких необхідно з’ясувати факт правильності відображення ними даних у фінансовій звітності за 2017 рік.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
19.10.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше