Архів

Середньомісячна заробітна плата жінок та чоловіків за видами економічної діяльності у 2017 році1, 2

                                                                                                                                                                                     (грн)

Вид діяльності

Нараховано в середньому штатному працівнику

жінці

чоловіку

I квартал

I  півріччя

9 місяців

рік

I квартал

I півріччя

9 місяців

рік

Усього

5612

6243

 

 

7160

7779

 

 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

4611

5166

 

 

5346

6265

 

 

   з них сільське господарство

4433

4989

 

 

5001

6023

 

 

Промисловість

5726

6134

 

 

7479

8037

 

 

Будівництво

5374

5685

 

 

5703

6026

 

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

6163

6525

 

 

7905

8469

 

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

5546

6207

 

 

7516

8009

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

діяльність транспорту

6389

7144

 

 

7310

7465

 

 

складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

6497

7489

 

 

7829

8673

 

 

поштова та кур'єрська діяльність

3121

3312

 

 

5152

5524

 

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

4406

4736

 

 

5184

5254

 

 

Інформація та телекомунікації

9556

10197

 

 

12337

12900

 

 

Фінансова та страхова діяльність

9793

10846

 

 

16118

16469

 

 

Операції з нерухомим майном

5266

5565

 

 

5523

6100

 

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

8239

9074

 

 

10011

10470

 

 

   з неї наукові дослідження та розробки

6404

7124

 

 

8086

8512

 

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

5130

5480

 

 

5151

5440

 

 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

6905

8372

 

 

7471

8966

 

 

Освіта

5247

6045

 

 

5441

6244

 

 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

4441

4871

 

 

4903

5424

 

 

   з них охорона здоров'я

4483

4927

 

 

4951

5500

 

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4839

5336

 

 

7541

9735

 

 

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

4878

5325

 

 

6017

6371

 

 

функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

4808

5305

 

 

5047

5700

 

 

Надання інших видів послуг

5325

5598

 

 

6372

7066

 

 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.