Архів

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2017 році1, 2

(в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

Cічень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Усього

6008

6209

6752

6659

6840

7360

           

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

4899

4891

5566

5848

6063

5952

           

   з них сільське господарство

4694

4586

5153

5713

5867

5564

           

Промисловість

6524

6693

7322

7102

7289

7637

           

Будівництво

5325

5678

5912

5890

5954

6043

           

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

6698

6862

7447

7500

7269

7689

           

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

6503

6314

7577

7151

7357

7587

           

наземний і трубопровідний транспорт

6173

5870

7379

6879

6694

6669

           

водний транспорт

5230

5676

6781

7388

7315

8562

           

авіаційний транспорт

27252

26121

28624

25511

29428

30836

           

складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

7075

6954

8244

7839

8325

8822

           

поштова та кур'єрська діяльність

3328

3369

3498

3479

3764

3646

           

Тимчасове розміщування й організація харчування

4394

4473

5094

4741

4946

5053

           

Інформація та телекомунікації

10210

11100

12085

12287

11440

11446

           

Фінансова та страхова діяльність

11092

10983

13576

13129

12528

12372

           

Операції з нерухомим майном

5246

5301

5709

5740

5881

6022

           

Професійна, наукова та технічна діяльність

8195

9345

9708

9565

9655

9969

           

з неї наукові дослідження та розробки

6786

7152

7874

7592

7831

8048

           

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

4999

5065

5363

5356

5436

5583

           

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

6420

7156

7727

7816

8229

9693

           

Освіта

5082

5344

5447

5402

5732

7151

           

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

4403

4497

4670

4718

4895

5297

           

   з них охорона здоров'я

4450

4542

4712

4770

4949

5374

           

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5412

5539

6243

5812

7679

6837

           

діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

4861

5037

5840

5340

5499

6159

           

функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

4625

4816

5138

5112

5397

5666

           

Надання інших видів послуг

5484

5902

6264

6424

6258

6406

           

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.