Архів

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2017 році1, 2

(в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

Cічень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Усього

6008

6209

6752

6659

6840

7360

7339

7114

       

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

4899

4891

5566

5848

6063

5952

6504

6100

       

   з них сільське господарство

4694

4586

5153

5713

5867

5564

6293

5797

       

Промисловість

6524

6693

7322

7102

7289

7637

7785

7847

       

Будівництво

5325

5678

5912

5890

5954

6043

6249

6556

       

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

6698

6862

7447

7500

7269

7689

7835

7578

       

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

6503

6314

7577

7151

7357

7587

8414

8233

       

наземний і трубопровідний транспорт

6173

5870

7379

6879

6694

6669

7736

7935

       

водний транспорт

5230

5676

6781

7388

7315

8562

8372

7967

       

авіаційний транспорт

27252

26121

28624

25511

29428

30836

33233

35163

       

складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

7075

6954

8244

7839

8325

8822

9547

8848

       

поштова та кур'єрська діяльність

3328

3369

3498

3479

3764

3646

3763

3929

       

Тимчасове розміщування й організація харчування

4394

4473

5094

4741

4946

5053

4916

5099

       

Інформація та телекомунікації

10210

11100

12085

12287

11440

11446

11822

12097

       

Фінансова та страхова діяльність

11092

10983

13576

13129

12528

12372

13521

13022

       

Операції з нерухомим майном

5246

5301

5709

5740

5881

6022

5964

6183

       

Професійна, наукова та технічна діяльність

8195

9345

9708

9565

9655

9969

10094

10001

       

з неї наукові дослідження та розробки

6786

7152

7874

7592

7831

8048

8398

8180

       

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

4999

5065

5363

5356

5436

5583

5666

5718

       

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

6420

7156

7727

7816

8229

9693

9947

9839

       

Освіта

5082

5344

5447

5402

5732

7151

5960

5173

       

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

4403

4497

4670

4718

4895

5297

5144

4960

       

   з них охорона здоров'я

4450

4542

4712

4770

4949

5374

5207

5009

       

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5412

5539

6243

5812

7679

6837

6741

6236

       

діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

4861

5037

5840

5340

5499

6159

5996

5354

       

функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

4625

4816

5138

5112

5397

5666

5741

5423

       

Надання інших видів послуг

5484

5902

6264

6424

6258

6406

6844

6579

       

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.