Архів

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за місяць у 2017 році1, 2

(в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

Cічень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Промисловість

6524

6693

7322

7102

7289

7637

           

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

8173

8354

9125

9409

9547

9685

           

з них добування кам'яного та бурого вугілля

8196

8143

8737

9322

9569

9412

           

Переробна промисловість

6183

6368

6925

6730

6947

7396

           

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

5834

5989

6595

6314

6440

6756

           

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

4604

4806

5012

4874

5297

5483

           

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

5509

5716

6181

6185

6214

6470

           

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

6985

6930

6825

7868

8426

8802

           

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

6365

6397

7211

6803

7180

7649

           

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

12344

12709

14011

14097

13645

13119

           

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

5834

6003

6553

6477

6648

6738

           

металургійне виробництво, виробництво готових металевих  виробів, крім машин і устатковання

7475

7558

7633

7685

7983

8548

           

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

6762

7175

9529

7850

7759

12136

           

виробництво електричного устатковання

5447

5842

6149

6236

6758

7038

           

виробництво машин і устатковання, не віднесені до угруповань

5634

6003

6933

6440

6667

6810

           

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших  транспортних засобів

5977

6252

6967

6586

6967

7798

           

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устатковання

5788

5986

6609

6561

6587

7051

           

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

7343

7535

8560

7929

8035

8202

           

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

4719

4637

5078

4853

5057

5128

           

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.