Архів

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за місяць у 2017 році1, 2

(в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

Cічень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Промисловість

6524

6693

7322

7102

7289

7637

7785

7847

7906

8055

8169

9323

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

8173

8354

9125

9409

9547

9685

10062

10127

10199

10319

10603

11169

з них добування кам'яного та бурого вугілля

8196

8143

8737

9322

9569

9412

9642

9722

9789

10748

11022

11299

Переробна промисловість

6183

6368

6925

6730

6947

7396

7485

7531

7643

7802

7855

8760

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

5834

5989

6595

6314

6440

6756

6993

6940

6982

7287

7133

7734

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

4604

4806

5012

4874

5297

5483

5527

5576

5701

5736

5874

6507

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

5509

5716

6181

6185

6214

6470

6716

6630

6662

7094

6784

7568

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

6985

6930

6825

7868

8426

8802

8774

9169

8369

8444

8360

9012

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

6365

6397

7211

6803

7180

7649

7660

7823

8513

8040

8058

9065

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

12344

12709

14011

14097

13645

13119

14104

14223

13834

13996

13895

16062

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

5834

6003

6553

6477

6648

6738

7112

7167

6982

7441

7399

7863

металургійне виробництво, виробництво готових металевих  виробів, крім машин і устатковання

7475

7558

7633

7685

7983

8548

8775

8607

8574

9108

9244

10176

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

6762

7175

9529

7850

7759

12136

8377

9105

8782

8619

10734

11199

виробництво електричного устатковання

5447

5842

6149

6236

6758

7038

6819

6954

7278

7626

7823

8164

виробництво машин і устатковання, не віднесені до угруповань

5634

6003

6933

6440

6667

6810

6797

6839

7901

7033

7108

8960

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших  транспортних засобів

5977

6252

6967

6586

6967

7798

7833

8151

8191

8166

8495

9781

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устатковання

5788

5986

6609

6561

6587

7051

7270

7345

7289

7627

7606

8491

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

7343

7535

8560

7929

8035

8202

8439

8540

8423

8553

8827

11654

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

4719

4637

5078

4853

5057

5128

5288

5411

5323

5463

5464

6006

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.