Архів

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за період з початку року у 2017 році1, 2

(в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

6524

6609

6844

6908

6983

7090

7188

7269

7339

7410

7479

7631

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

8173

8263

8533

8742

8897

9024

9168

9285

9384

9475

9574

9704

з них добування кам’яного та бурого вугілля

8196

8170

8332

8551

8734

8838

8943

9033

9110

9262

9410

9557

Переробна промисловість

6183

6276

6492

6552

6630

6757

6861

6944

7022

7100

7168

7299

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

5834

5912

6143

6186

6237

6325

6422

6487

6543

6620

6667

6756

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

4604

4706

4809

4825

4919

5013

5085

5146

5207

5259

5315

5414

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

5509

5613

5802

5897

5960

6044

6140

6200

6251

6335

6375

6475

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

6985

6961

6921

7134

7369

7588

7744

7909

7955

8000

8030

8106

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

6365

6381

6657

6692

6788

6929

7032

7129

7279

7354

7417

7552

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

12344

12527

13026

13295

13366

13324

13436

13536

13570

13613

13639

13846

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

5834

5920

6134

6223

6311

6384

6490

6577

6623

6705

6768

6858

металургійне виробництво, виробництво готових металевих  виробів, крім машин і устатковання

7475

7516

7555

7586

7664

7807

7942

8023

8083

8184

8274

8423

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції

6762

6968

7818

7826

7813

8527

8506

8581

8603

8605

8799

9000

виробництво електричного устаткування

5447

5645

5812

5917

6084

6242

6323

6402

6499

6611

6720

6840

виробництво машин і устаткування, не віднесені до угруповань

5634

5819

6191

6253

6336

6415

6470

6516

6668

6704

6740

6923

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших  транспортних засобів

5977

6115

6400

6446

6550

6753

6904

7059

7185

7284

7394

7597

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування

5788

5887

6127

6235

6304

6426

6547

6647

6718

6809

6882

7017

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

7343

7439

7807

7836

7874

7926

7995

8060

8099

8143

8206

8493

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

4719

4678

4812

4822

4869

4912

4965

5020

5053

5094

5127

5199

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.