Архів

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за період з початку року у 2017 році1, 2

(в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень*

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

6524

6609

6844

6908

6983

7090

           

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

8173

8263

8533

8742

8897

9024

           

з них добування кам’яного та бурого вугілля

8196

8170

8332

8551

8734

8838

           

Переробна промисловість

6183

6276

6492

6552

6630

6757

           

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

5834

5912

6143

6186

6237

6325

           

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

4604

4706

4809

4825

4919

5013

           

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

5509

5613

5802

5897

5960

6044

           

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

6985

6961

6921

7134

7369

7588

           

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

6365

6381

6657

6692

6788

6929

           

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

12344

12527

13026

13295

13366

13324

           

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

5834

5920

6134

6223

6311

6384

           

металургійне виробництво, виробництво готових металевих  виробів, крім машин і устатковання

7475

7516

7555

7586

7664

7807

           

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції

6762

6968

7818

7826

7813

8527

           

виробництво електричного устаткування

5447

5645

5812

5917

6084

6242

           

виробництво машин і устаткування, не віднесені до угруповань

5634

5819

6191

6253

6336

6415

           

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших  транспортних засобів

5977

6115

6400

6446

6550

6753

           

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування

5788

5887

6127

6235

6304

6426

           

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

7343

7439

7807

7836

7874

7926

           

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

4719

4678

4812

4822

4869

4912

           

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

*Дані попередні.