Архів: 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002| 2001

Доходи та витрати населення України за ІІ квартал 2017 року1

 

 

Млн.грн.

У відсотках до підсумку

Доходи

559916

100,0

заробітна плата

263508

47,1

прибуток та змішаний дохід

78072

13,9

доходи від власності (одержані)

13470

2,4

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

204866

36,6

у тому числі:

 

 

соціальні допомоги

96666

17,3

інші поточні трансферти

23793

4,2

соціальні трансферти в натурі

84407

15,1

Витрати та заощадження

559916

100,0

придбання товарів та послуг

526830

94,1

доходи від власності (сплачені)

6017

1,1

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

54695

9,7

у тому числі:

 

 

поточні податки на доходи, майно тощо

46047

8,2

внески на соціальне страхування

591

0,1

інші поточні трансферти

8057

1,4

нагромадження нефінансових активів

-7257

-1,3

приріст фінансових активів

-20369

-3,6

з них:

 

 

приріст грошових вкладів та заощаджень в цінних паперах

29948

5,3

заощадження в іноземній валюті

 -30252

 -5,4

позики, одержані за виключенням погашених (-)

 559

0,1

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.