Архів

Доходи та витрати населення України за 2017рік1,2

 

 

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

Рік

млн.грн

у % до І кварталу 2016р.

млн.грн

у % до ІІ кварталу 2016р.

млн.грн

у % до ІІІ кварталу 2016р.

млн.грн

у % до ІV кварталу 2016р.

млн.грн

у % до 2016р.

Доходи - всього

511916

127,0

574778

121,6

659287

123,6

729845

      125,7

    2475826

124,4

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заробітна плата

236063

127,9

270007

129,3

283280

131,8

307485

        134,6

      1096835

       131,1

прибуток та змішаний дохід

70336

114,0

87294

115,7

151629

114,4

  124665

        114,9

        433924

       114,7

доходи від власності (одержані)

12889

85,1

12573

88,7

19865

102,5

28375

        106,1

          73702

        97,7

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

192628

136,1

204904

117,6

204513

122,8

269320

        124,1

        871365

      124,6

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- соціальні допомоги

79393

116,2

95699

110,8

95330

111,2

122878

        126,2

        393300

      116,4

- інші одержані поточні трансферти

19480

115,6

23793

108,7

27569

103,7

30693

        119,5

        101535

      111,6

- соціальні трансферти в натурі

93755

166,3

85412

129,4

81614

150,3

115749

        123,3

        376530

       139,2

Витрати та заощадження - всього

511916

127,0

574778

121,6

659287

123,6

729845

       125,7

    2475826

      124,4

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання товарів та послуг

503396

126,2

541148

128,1

580527

126,7

672502

        125,6

     2297573

       126,6

доходи від власності (сплачені)

4249

102,3

4200

111,2

4533

138,0

5743

        132,1

         18725

       120,3

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

47583

123,3

54722

127,6

59736

130,2

66467

       134,0

        228508

        129,1

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні податки на доходи, майно тощо

39314

135,4

46074

134,5

48859

132,5

54429

        133,4

       188676

       133,8

- внески на соціальне страхування

477

120,2

591

127,6

609

124,0

741

        120,7

           2418

       123,1

- інші поточні трансферти

7792

84,9

8057

98,5

10268

121,0

11297

        138,2

         37414

       110,0

нагромадження нефінансових активів

-9343

               х

-7087

х

13041

94,9

-1906

              х

         -5295

              х

приріст фінансових активів

-33969

х

-18205

х

1450

11,8

-12961

              х

       -63685

              х

Наявний дохід

366329

120,6

430444

119,5

513404

119,4

541886

       125,2

   1852063

      121,3

Середньомісячний наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн

2869,5

120,9

3374,0

120,0

4025,8

119,8

4251,5

       125,8

 3632,7

       121,8

Реальний наявний дохід

х

105,9

х

105,0

х

102,7

х

       109,9

х

       106,0

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Попередні дані.