Архів

Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності за 2017 рік1

(у відсотках до відповідного періоду попереднього року)

 

Cічень-березень

Cічень-червень

Cічень-вересень

Cічень-грудень

Промисловість

129,1

124,0

122,0

123,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

150,2

159,0

136,3

151,4

Переробна промисловість

132,1

129,0

127,8

129,1

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

100,9

112,2

107,5

107,4

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри виробів з шкіри та  інших матеріалів

116,3

110,3

124,2

113,8

Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

206,9

206,2

189,8

180,3

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

91,2

86,3

98,3

114,3

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

479,1

277,2

210,2

176,9

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

84,2

90,7

95,3

111,9

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

114,1

122,1

132,1

150,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин та устаткування

139,5

134,9

127,6

126,7

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

134,5

104,4

100,5

120,7

Виробництво електричного устаткування

84,7

127,5

157,4

148,1

Виробництво машин та устаткування не віднесених до інших угрупувань

115,5

108,3

119,4

133,4

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

122,4

106,1

141,2

137,3

Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин та устаткування

146,0

138,7

140,9

145,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

95,4

83,2

95,0

90,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

170,7

124,0

132,2

129,2

¹ Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.