Архів: 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004

Капітальні інвестиції за видами активів 2017 року1

 

У фактичних цінах, млн.грн

 

Cічень-березень

Cічень-червень

Cічень-вересень

Cічень-грудень

Усього

64754,4

155085,1

259545,0

412812,7

інвестиції в матеріальні активи

62530,6

149235,2

250322,3

397426,4

житлові будівлі

9239,1

21163,9

33221,7

51238,9

нежитлові будівлі

7251,9

18771,6

33364,6

57638,8

інженерні споруди

9124,9

23777,6

44265,3

75946,5

машини, обладнання та інвентар

24475,5

57740,4

95018,3

143588,9

транспортні засоби

9430,9

21117,3

34103,7

52703,3

земля

215,7

472,7

731,8

1281,0

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

678,7

1607,3

2354,7

3295,5

інші матеріальні активи

2113,9

4584,4

7262,2

11733,5

інвестиції в нематеріальні активи

2223,8

5849,9

9222,7

15386,3

з них

 

 

 

 

програмне забезпечення та бази даних

1092,2

2276,3

3955,7

7776,9

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

834,7

2833,7

3972,2

5446,8

Відсотків до загального обсягу

Усього

100,0

100,0

100,0

100,0

інвестиції в матеріальні активи

96,6

96,2

96,4

96,3

житлові будівлі

14,3

13,7

12,8

12,4

нежитлові будівлі

11,2

12,1

12,9

14,0

інженерні споруди

14,1

15,3

17,0

18,4

машини, обладнання та інвентар

37,8

37,2

36,6

34,8

транспортні засоби

14,6

13,6

13,1

12,8

земля

0,3

0,3

0,3

0,3

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

1,0

1,0

0,9

0,8

інші матеріальні активи

3,3

3,0

2,8

2,8

інвестиції в нематеріальні активи

3,4

3,8

3,6

3,7

з них

 

 

 

 

програмне забезпечення та бази даних

1,7

1,5

1,5

1,9

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

1,3

1,8

1,5

1,3

¹ Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.