Кількість працівників наукових організацій за категоріями персоналу

(осіб)

 

Кількість працівників - усього

У тому числі

з них мають науковий ступінь

дослідники

техніки

допоміжний персонал

доктора наук

доктора філософії (кандидата наук)

2010 1

182484

11974

46685

133744

20113

28627

2011 1

175330

11677

46321

130403

17260

27667

2012 1

164340

11172

42050

122106

15509

26725

2013 1

155386

11155

41196

115806

14209

25371

2014 1,3

136123

9983

37082

101440

12299

22384

2015 1,3

122504

9571

32849

90249

11178

21077

2016 2,3

97912

7091

20208

63694

10000

24218

1 Дані за 2010-2015 роки включають постійних та тимчасових працівників (сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, включаючи науково-педагогічних працівників).

2  Дані за 2016 рік наведено без урахування науково-педагогічних працівників.

Дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.