Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок за категоріями

(осіб)

 

Кількість працівників - усього

У тому числі

з них мають науковий ступінь

дослідники

техніки

допоміжний персонал

доктора наук

доктора філософії (кандидата наук)

20101

182484

11974

46685

133744

20113

28627

20111

175330

11677

46321

130403

17260

27667

20121

164340

11172

42050

122106

15509

26725

20131

155386

11155

41196

115806

14209

25371

20141,3

136123

9983

37082

101440

12299

22384

20151,3

122504

9571

32849

90249

11178

21077

20162,3

97912

7091

20208

63694

10000

24218

20172,3

94274

6942

19219

59392

9144

25738

1 Дані за 2010-2015 роки включають постійних та тимчасових працівників (сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, включаючи науково-педагогічних працівників).

2 Дані за 2016 рік наведено без урахування науково-педагогічних працівників, які не виконували наукові дослідження і розробки.

3 Дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.