Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт

(млн.грн)

 

Усього, у фактичних цінах

У тому числі на виконання

фундаментальних наукових досліджень

прикладних наукових досліджень

науково-технічних (експериментальних) розробок

2010 1

8107,1

2175,0

1589,4

4342,7

2011 1

8513,4

2200,8

1813,9

4498,7

2012 1

9419,9

2615,3

2023,2

4781,4

2013 1

10248,5

2698,2

2061,4

5488,9

2014 1,2

9487,5

2452,0

1882,7

5152,8

2015 1,2

11003,6

2460,2

1960,6

6582,8

2016 2

11530,7

2225,7

2561,2

6743,8

1 Дані за 2010-2015 роки перераховано без урахування витрат на виконання науково-технічних послуг.

Дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.