Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт

(млн.грн)

 

Усього, у фактичних цінах

У тому числі на виконання

фундаментальних наукових досліджень

прикладних наукових досліджень

науково-технічних
 (експериментальних) розробок

20101

8107,1

2175,0

1589,4

4342,7

20111

8513,4

2200,8

1813,9

4498,7

20121

9419,9

2615,3

2023,2

4781,4

20131

10248,5

2698,2

2061,4

5488,9

20141,2

9487,5

2452,0

1882,7

5152,8

20151,2

11003,6

2460,2

1960,6

6582,8

20162

11530,7

2225,7

2561,2

6743,8

20172

13379,3

2924,5

3163,2

7291,6

1 Дані за 2010-2015 роки перераховано без урахування витрат на виконання науково-технічних послуг.

2 Дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.