Архів

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, за цілями за 2017 рік1

(у фактичних цінах)

 

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

У цілому за рік

млн.грн

відсотків до підсумку

млн.грн

відсотків до підсумку

млн.грн

відсотків до підсумку

млн.грн

відсотків до підсумку

млн.грн

відсотків до підсумку

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства

5 473

100,0

5 879

100,0

6 127

100,0

6 386

100,0

23 865

100,0

Житлові послуги

432

7,9

391

6,7

423

6,9

423

6,6

1 669

7,0

Охорона  здоров’я

228

4,2

275

4,7

301

4,9

335

5,3

1 139

4,8

Відпочинок і культура

69

1,2

74

1,3

80

1,3

84

1,3

307

1,3

Освіта

161

2,9

163

2,8

165

2,7

172

2,7

661

2,8

Соціальний захист

1 564

28,6

1 602

27,1

1 642

26,8

1 821

28,5

6 629

27,8

Релігія

601

11,0

707

12,0

795

13,0

701

11,0

2 804

11,7

Політичні партії, профспілкові та професійні організації

2 418

44,2

2 667

45,4

2 721

44,4

2 850

44,6

10 656

44,6

Охорона навколишнього середовища

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Послуги, не віднесені до інших категорій

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
22.07.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше