Архів: 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у січні 2018 року¹

(до грудня попереднього року)

(відсотків)

 

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

104,4

104,7

103,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

102,7

103,4

100,5

з неї:

Добування кам'яного вугілля

99,9

99,9

-

Добування сирої нафти та природного газу

104,1

104,1

-

Добування металевих руд

103,1

105,7

100,5

Переробна промисловість

102,3

101,7

103,5

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

100,8

100,1

103,1

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

101,0

100,9

103,0

Виробництво молочних продуктів

100,5

100,5

99,0

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

101,0

100,8

102,7

Виробництво цукру

100,8

100,5

2

Виробництво напоїв

101,8

101,8

104,4

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

101,6

101,6

101,2

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

103,6

102,3

106,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

98,3

98,0

106,8

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

101,7

101,8

101,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

102,8

103,1

101,1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

102,6

102,5

102,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

103,7

104,4

102,8

Машинобудування

105,5

105,6

105,3

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

103,5

101,8

108,0

Виробництво електричного устатковання

109,0

111,3

102,0

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

102,8

101,8

104,6

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

106,8

106,4

108,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

110,2

110,2

-

Товари проміжного споживання

103,4

104,0

102,4

Інвестиційні товари

103,9

102,9

107,4

Споживчі товари короткострокового використання

100,9

100,4

103,1

Споживчі товари тривалого використання

103,1

102,1

104,8

Енергія

107,3

107,3

106,8

¹ Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.