Архів: 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у лютому 2018 року¹

(до грудня попереднього року)

(відсотків)

 

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

105,6

106,1

103,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

105,4

105,3

105,8

з неї:

Добування кам'яного вугілля

100,1

100,1

-

Добування сирої нафти та природного газу

101,4

101,4

-

Добування металевих руд

111,0

115,9

106,0

Переробна промисловість

103,6

103,6

103,2

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

101,8

102,0

101,0

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

100,8

100,6

104,5

Виробництво молочних продуктів

101,4

101,5

98,3

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

101,5

101,6

98,0

Виробництво цукру

106,0

106,4

2

Виробництво напоїв

104,6

104,8

100,4

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

102,0

101,8

102,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

104,7

104,4

105,1

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

97,1

96,5

113,0

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

102,8

104,0

99,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

103,1

103,5

100,8

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

103,3

103,4

101,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

106,4

108,9

103,7

Машинобудування

106,6

107,5

104,3

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

103,5

103,5

103,3

Виробництво електричного устатковання

109,1

111,1

102,9

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

105,8

106,3

105,0

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

106,5

107,2

104,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

110,4

110,4

-

Товари проміжного споживання

106,6

108,3

104,0

Інвестиційні товари

105,5

105,2

106,3

Споживчі товари короткострокового використання

101,6

101,8

100,9

Споживчі товари тривалого використання

102,3

102,0

102,7

Енергія

107,0

107,0

113,0

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.