Архів: 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у березні 2018 року¹

(до грудня попереднього року)

(відсотків)

 

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

105,9

106,6

102,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

100,3

98,8

105,7

з неї:

Добування кам'яного вугілля

100,1

100,1

-

Добування сирої нафти та природного газу

100,3

100,3

-

Добування металевих руд

99,1

91,7

106,1

Переробна промисловість

103,8

104,2

102,2

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

102,3

103,2

99,0

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

101,8

101,8

100,2

Виробництво молочних продуктів

102,0

102,2

97,7

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

103,1

103,5

95,6

Виробництво цукру

98,0

98,4

2

Виробництво напоїв

106,3

106,6

101,2

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

101,9

101,9

101,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

104,4

105,2

102,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

93,5

93,0

106,8

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

103,5

105,3

97,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

104,6

105,2

100,7

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

105,1

105,6

100,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

106,6

109,5

103,6

Машинобудування

107,3

108,9

103,4

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

105,2

103,9

108,2

Виробництво електричного устатковання

109,1

111,5

101,7

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

105,8

106,8

104,3

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

108,2

110,3

101,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

113,8

113,8

-

Товари проміжного споживання

105,0

105,8

103,6

Інвестиційні товари

106,8

107,1

105,0

Споживчі товари короткострокового використання

102,0

102,9

98,9

Споживчі товари тривалого використання

103,0

102,6

103,7

Енергія

108,6

108,7

106,8

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.