Архів: 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у квітні 2018 року¹

(до грудня попереднього року)

(відсотків)

 

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 Промисловість

105,9

106,8

102,2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

98,4

97,5

101,3

з неї:

Добування кам'яного вугілля

98,9

98,9

-

Добування сирої нафти та природного газу

99,6

99,6

-

Добування металевих руд

95,4

89,1

101,2

Переробна промисловість

104,5

105,2

102,3

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

102,7

103,7

99,0

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

102,5

102,5

100,8

Виробництво молочних продуктів

102,3

102,6

96,2

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

104,2

104,7

95,0

Виробництво цукру

95,7

96,0

2

Виробництво напоїв

107,0

107,3

100,8

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

103,0

103,2

102,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

105,2

105,9

103,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

94,7

94,2

108,0

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

103,1

105,0

97,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

105,3

105,9

100,6

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

106,3

107,0

99,2

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

107,7

111,5

103,9

Машинобудування

107,8

109,9

102,8

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

104,7

103,9

106,2

Виробництво електричного устатковання

110,1

112,9

101,6

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

106,0

107,6

103,7

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

109,0

111,5

101,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

113,2

113,2

-

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

105,1

106,5

102,8

Інвестиційні товари

107,2

107,8

104,3

Споживчі товари короткострокового використання

102,4

103,4

99,0

Споживчі товари тривалого використання

103,2

103,6

102,7

Енергія

108,2

108,3

108,0

 

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.