Архів: 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у травні 2018 року¹

(до грудня попереднього року)

(відсотків)

 

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

106,8

108,3

100,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

97,5

98,6

93,1

з неї:

Добування кам'яного вугілля

103,2

103,2

-

Добування сирої нафти та природного газу

103,0

103,0

-

Добування металевих руд

88,7

84,3

92,3

Переробна промисловість

104,8

105,7

102,0

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

102,8

103,7

99,4

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

100,7

100,5

100,8

Виробництво молочних продуктів

101,1

101,3

95,8

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

104,4

105,0

94,6

Виробництво цукру

97,8

98,2

2

Виробництво напоїв

107,6

108,0

100,8

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

103,4

104,0

101,2

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

104,4

105,7

101,5

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

98,1

97,7

107,6

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

103,4

105,5

97,0

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

106,1

106,8

100,8

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

106,9

107,8

98,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

107,0

110,2

103,8

Машинобудування

108,2

111,3

101,2

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

104,4

104,1

104,6

Виробництво електричного устатковання

110,0

113,5

99,4

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

106,2

108,2

103,3

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

110,3

114,3

97,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

116,7

116,7

-

Товари проміжного споживання

103,6

105,5

100,5

Інвестиційні товари

108,0

109,0

103,4

Споживчі товари короткострокового використання

102,4

103,3

99,3

Споживчі товари тривалого використання

103,1

104,2

101,7

Енергія

111,8

111,9

107,7

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.