Архів: 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у червні 2018 року¹

(до грудня попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

107,9

109,7

100,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

99,1

100,3

94,4

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

103,2

103,2

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

103,7

103,7

-

Добування металевих руд

07

91,4

88,4

93,3

Переробна промисловість

C

104,3

105,0

102,0

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

102,4

103,4

98,6

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

100,8

100,8

99,4

Виробництво молочних продуктів

10.5

101,6

102,0

92,7

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

104,8

105,4

95,3

Виробництво цукру

10.81

93,9

94,2

2

Виробництво напоїв

11

108,5

108,9

99,6

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

103,8

104,6

100,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

104,9

106,4

101,5

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

94,4

93,8

108,8

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

103,4

105,7

96,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

107,6

108,5

100,7

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

107,8

108,9

97,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

106,2

108,0

104,3

Машинобудування

26-30

109,0

112,4

101,2

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

104,5

104,2

104,6

Виробництво електричного устатковання

27

110,0

113,3

99,8

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

107,0

109,2

103,6

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

111,8

116,5

97,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

121,6

121,6

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

104,1

105,9

101,1

Інвестиційні товари

 

108,5

109,7

103,4

Споживчі товари короткострокового використання

 

101,9

102,9

98,5

Споживчі товари тривалого використання

 

102,7

104,1

100,8

Енергія

 

114,6

114,7

108,9

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.