Архів: 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у липні 2018 року¹

(до грудня попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

109,6

111,7

101,2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

100,0

101,1

95,7

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

102,9

102,9

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

104,2

104,2

-

Добування металевих руд

07

92,4

89,7

94,0

Переробна промисловість

C

104,1

104,7

102,2

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

102,4

103,1

99,7

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

95,6

95,4

98,7

Виробництво молочних продуктів

10.5

101,4

101,9

91,7

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

106,2

107,0

95,1

Виробництво цукру

10.81

98,7

99,2

2

Виробництво напоїв

11

109,7

110,1

101,8

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

104,0

104,8

100,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

105,7

107,3

102,2

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

91,8

91,1

109,4

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

103,9

106,2

97,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

108,1

109,1

100,6

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

108,5

109,6

98,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

105,7

107,5

103,8

Машинобудування

26-30

109,6

113,0

101,8

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

105,7

105,7

105,5

Виробництво електричного устатковання

27

110,9

114,5

99,9

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

107,2

109,5

103,7

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

112,5

116,8

98,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

128,7

128,7

-

Товари проміжного споживання

 

104,5

106,4

101,3

Інвестиційні товари

 

108,7

109,9

103,7

Споживчі товари короткострокового використання

 

101,9

102,6

99,6

Споживчі товари тривалого використання

 

103,3

104,3

102,2

Енергія

 

118,8

118,9

109,6

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
10.08.2018