Архів: 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у серпні 2018 року¹

(до грудня попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

111,1

113,2

102,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

100,2

101,4

95,8

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

105,5

105,5

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

104,8

104,8

-

Добування металевих руд

07

91,4

87,6

94,2

Переробна промисловість

C

105,8

106,4

103,9

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

103,8

104,5

101,2

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

98,0

97,8

99,6

Виробництво молочних продуктів

10.5

102,2

102,5

94,8

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

107,7

108,3

99,4

Виробництво цукру

10.81

100,4

101,0

2

Виробництво напоїв

11

110,5

110,9

102,6

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

104,6

105,3

101,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

107,3

108,5

104,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

98,9

98,4

108,6

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

104,8

107,2

97,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

108,6

109,6

101,1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

109,3

110,3

100,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

106,7

107,6

105,5

Машинобудування

26-30

110,9

113,8

104,2

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

107,1

107,3

106,0

Виробництво електричного устатковання

27

112,0

115,3

101,5

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

107,8

109,9

104,4

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

114,8

117,7

105,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

130,3

130,3

-

Товари проміжного споживання

 

105,1

106,5

102,6

Інвестиційні товари

 

109,9

110,6

106,4

Споживчі товари короткострокового використання

 

103,2

103,8

101,0

Споживчі товари тривалого використання

 

104,0

105,0

103,1

Енергія

 

121,2

121,3

108,7

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
11.09.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше