Архів: 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у вересні 2018 року¹

(до грудня попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

112,4

114,3

105,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

102,2

102,9

99,6

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

105,7

105,7

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

108,1

108,1

-

Добування металевих руд

07

93,1

87,8

97,7

Переробна промисловість

C

107,7

108,3

105,9

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

106,1

106,2

105,9

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

101,1

101,1

100,5

Виробництво молочних продуктів

10.5

104,6

104,8

98,1

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

110,4

111,0

101,3

Виробництво цукру

10.81

96,3

96,3

2

Виробництво напоїв

11

110,8

111,2

102,9

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

105,6

106,2

103,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

109,1

109,9

107,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

102,2

101,8

107,9

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

105,8

108,1

98,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

109,2

110,3

101,1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

110,2

111,4

100,2

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

108,4

110,1

106,5

Машинобудування

26-30

111,8

114,7

105,3

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

108,0

108,3

106,5

Виробництво електричного устатковання

27

112,2

115,7

101,0

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

108,3

110,4

104,9

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

116,8

119,2

108,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

129,5

129,5

-

Товари проміжного споживання

 

106,6

107,9

104,3

Інвестиційні товари

 

111,5

112,1

108,4

Споживчі товари короткострокового використання

 

105,5

105,5

105,4

Споживчі товари тривалого використання

 

106,5

107,3

106,0

Енергія

 

121,7

121,8

108,0

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
10.10.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше