Архів: 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у жовтні 2018 року¹

(до грудня попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

112,7

114,3

106,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

105,0

104,9

105,2

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

105,4

105,4

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

110,0

110,0

-

Добування металевих руд

07

98,0

91,6

103,8

Переробна промисловість

C

108,9

109,7

106,7

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

107,4

108,1

105,1

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

104,8

104,8

101,7

Виробництво молочних продуктів

10.5

105,8

106,0

98,2

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

111,6

112,2

101,6

Виробництво цукру

10.81

92,3

92,5

2

Виробництво напоїв

11

115,3

115,8

105,3

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

107,1

106,5

110,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

109,4

110,6

106,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

104,9

104,6

106,6

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

105,9

108,2

98,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

112,2

113,5

102,8

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

111,4

112,6

101,3

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

109,5

110,4

108,3

Машинобудування

26-30

112,2

115,3

105,5

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

108,3

108,6

106,8

Виробництво електричного устатковання

27

113,0

116,5

102,0

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

108,8

110,7

105,7

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

116,9

119,9

106,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

125,8

125,8

-

Товари проміжного споживання

 

108,3

109,0

106,8

Інвестиційні товари

 

112,2

113,0

108,5

Споживчі товари короткострокового використання

 

107,0

107,5

104,9

Споживчі товари тривалого використання

 

107,0

108,2

106,1

Енергія

 

119,9

120,0

106,7

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
09.11.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше