Архів: 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у листопаді 2018 року¹

(до грудня попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

114,6

116,8

106,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

110,6

111,5

107,4

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

105,3

105,3

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

125,2

125,2

-

Добування металевих руд

07

100,0

93,3

106,2

Переробна промисловість

C

108,6

109,7

105,6

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

107,6

108,8

103,6

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

103,2

103,2

102,3

Виробництво молочних продуктів

10.5

107,9

108,3

97,6

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

114,0

114,9

100,8

Виробництво цукру

10.81

92,3

92,5

2

Виробництво напоїв

11

116,7

117,2

103,2

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

107,8

107,3

110,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

109,4

111,1

105,5

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

102,1

101,8

105,2

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

105,8

108,4

97,9

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

113,0

114,3

102,9

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

112,3

113,5

101,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

108,4

109,4

107,0

Машинобудування

26-30

112,8

116,2

105,4

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

108,5

108,9

106,6

Виробництво електричного устатковання

27

113,2

116,8

101,9

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

110,1

112,5

106,2

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

116,9

120,3

105,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

131,0

131,0

-

Товари проміжного споживання

 

108,2

109,1

106,6

Інвестиційні товари

 

112,8

113,8

108,4

Споживчі товари короткострокового використання

 

107,3

108,4

103,2

Споживчі товари тривалого використання

 

106,6

107,9

105,6

Енергія

 

124,8

125,0

105,3

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
11.12.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше