Архів

Індекси цін виробників промислової продукції у ІII кварталі 2018 року¹

(до відповідного кварталу попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

118,8

120,5

112,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

121,5

124,3

111,3

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

120,0

120,0

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

116,7

116,7

-

Добування металевих руд

07

124,1

141,7

109,3

Переробна промисловість

C

113,5

113,5

113,1

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

108,8

108,8

108,4

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

103,5

103,5

106,2

Виробництво молочних продуктів

10.5

112,6

113,3

98,8

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

115,1

115,6

103,4

Виробництво цукру

10.81

83,0

83,5

2

Виробництво напоїв

11

116,1

116,1

108,2

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

109,6

110,0

105,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

112,8

113,5

111,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

121,6

121,3

129,4

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

112,5

117,1

100,5

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

112,5

113,7

102,5

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

112,8

113,5

105,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

118,5

117,1

119,4

Машинобудування

26-30

116,2

119,2

108,6

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

110,1

109,0

111,5

Виробництво електричного устатковання

27

123,7

133,1

102,1

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

110,8

112,6

109,0

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

118,4

120,6

111,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

131,2

131,2

-

Товари проміжного споживання

 

117,6

119,2

114,7

Інвестиційні товари

 

114,2

115,3

109,1

Споживчі товари короткострокового використання

 

108,5

108,5

108,3

Споживчі товари тривалого використання

 

109,4

109,1

110,9

Енергія

 

126,8

126,8

129,5

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
10.10.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше