Архів

Індекси цін виробників промислової продукції у ІI кварталі 2018 року¹

(до попереднього кварталу)

(відсотків)

 

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

101,4

102,3

98,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

95,6

96,4

92,6

з неї:

Добування кам'яного вугілля

101,7

101,7

-

Добування сирої нафти та природного газу

100,2

100,2

-

Добування металевих руд

88,0

83,5

91,8

Переробна промисловість

101,3

102,1

99,2

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

101,0

101,8

98,0

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

100,1

100,2

97,8

Виробництво молочних продуктів

100,3

100,6

96,5

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

102,6

103,0

96,3

Виробництво цукру

94,3

94,5

2

Виробництво напоїв

103,3

103,4

98,5

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

101,7

102,0

99,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

100,6

102,0

97,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

99,4

99,4

99,3

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

100,6

101,6

97,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

102,7

103,0

99,8

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

103,2

103,9

96,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

101,3

102,1

100,6

Машинобудування

101,8

103,5

97,5

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

100,4

101,0

98,8

Виробництво електричного устатковання

100,8

101,8

98,1

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

101,4

103,3

98,9

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

102,9

105,7

94,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

105,2

105,2

-

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

99,3

100,0

98,2

Інвестиційні товари

102,3

103,6

97,6

Споживчі товари короткострокового використання

100,8

101,5

98,0

Споживчі товари тривалого використання

100,2

101,7

98,0

Енергія

103,5

103,6

99,3

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.