Архів

Індекси цін виробників промислової продукції у ІI кварталі 2018 року¹

(до попереднього кварталу)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

101,4

102,3

98,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

95,6

96,4

92,6

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

101,7

101,7

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

100,2

100,2

-

Добування металевих руд

07

88,0

83,5

91,8

Переробна промисловість

C

101,3

102,1

99,2

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

101,0

101,8

98,0

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

100,1

100,2

97,8

Виробництво молочних продуктів

10.5

100,3

100,6

96,5

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

102,6

103,0

96,3

Виробництво цукру

10.81

94,3

94,5

2

Виробництво напоїв

11

103,3

103,4

98,5

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

101,7

102,0

99,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

100,6

102,0

97,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

99,4

99,4

99,3

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

100,6

101,6

97,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

102,7

103,0

99,8

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

103,2

103,9

96,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

101,3

102,1

100,6

Машинобудування

26-30

101,8

103,5

97,5

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

100,4

101,0

98,8

Виробництво електричного устатковання

27

100,8

101,8

98,1

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

101,4

103,3

98,9

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

102,9

105,7

94,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

105,2

105,2

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

99,3

100,0

98,2

Інвестиційні товари

 

102,3

103,6

97,6

Споживчі товари короткострокового використання

 

100,8

101,5

98,0

Споживчі товари тривалого використання

 

100,2

101,7

98,0

Енергія

 

103,5

103,6

99,3

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.