Архів

Індекси цін виробників промислової продукції у ІI кварталі 2018 року¹

(до відповідного кварталу попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

116,3

118,6

109,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

117,0

124,1

96,0

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

124,4

124,4

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

113,8

113,8

-

Добування металевих руд

07

112,4

139,0

93,4

Переробна промисловість

C

113,7

114,6

110,9

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

110,1

111,4

104,9

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

118,1

118,4

105,1

Виробництво молочних продуктів

10.5

113,7

114,4

99,1

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

113,5

114,4

98,3

Виробництво цукру

10.81

78,5

79,0

2

Виробництво напоїв

11

116,8

116,9

107,2

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

111,4

112,3

105,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

112,0

112,2

111,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

123,9

122,6

150,6

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

108,0

110,8

100,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

112,1

113,2

102,3

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

112,1

112,7

104,5

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

118,4

120,2

116,2

Машинобудування

26-30

116,4

119,0

109,4

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

108,3

106,5

111,7

Виробництво електричного устатковання

27

126,0

137,0

101,9

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

110,8

112,1

109,4

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

117,8

119,3

114,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

122,8

122,8

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

115,6

119,1

109,8

Інвестиційні товари

 

114,9

116,0

109,9

Споживчі товари короткострокового використання

 

109,6

111,1

105,1

Споживчі товари тривалого використання

 

109,9

109,3

111,9

Енергія

 

121,5

121,5

150,6

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.