Архів

Індекси цін виробників промислової продукції у ІV кварталі 2018 року¹

(до попереднього кварталу)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

102,6

102,4

103,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

109,1

107,9

113,1

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

100,7

100,7

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

113,6

113,6

-

Добування металевих руд

07

110,5

107,2

114,3

Переробна промисловість

C

102,3

102,7

101,2

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

103,0

103,6

101,2

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

105,7

105,8

102,1

Виробництво молочних продуктів

10.5

104,9

105,0

103,4

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

105,0

105,1

102,5

Виробництво цукру

10.81

94,0

93,7

2

Виробництво напоїв

11

105,3

105,5

102,1

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

103,1

101,8

109,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

101,9

102,3

101,2

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

103,7

103,9

98,0

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

101,5

102,0

100,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

104,9

105,2

101,8

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

102,5

102,6

101,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

100,8

100,5

101,0

Машинобудування

26-30

101,8

101,9

101,4

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

101,4

101,7

100,6

Виробництво електричного устатковання

27

101,4

101,5

101,0

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

101,9

102,1

101,5

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

102,0

102,1

101,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

99,5

99,5

-

Товари проміжного споживання

 

102,8

102,1

103,9

Інвестиційні товари

 

102,4

102,5

102,1

Споживчі товари короткострокового використання

 

103,5

104,0

101,1

Споживчі товари тривалого використання

 

102,4

103,0

101,9

Енергія

 

101,7

101,8

98,1

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
10.01.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше