Архів

Індекси цін виробників промислової продукції у ІV кварталі 2018 року¹

(до відповідного кварталу попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

115,7

117,8

107,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

115,0

115,0

114,3

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

108,3

108,3

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

123,7

123,7

-

Добування металевих руд

07

109,6

104,0

113,4

Переробна промисловість

C

109,5

110,6

106,2

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

108,4

109,3

104,8

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

105,0

105,2

103,8

Виробництво молочних продуктів

10.5

110,1

110,7

98,1

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

115,2

115,7

104,3

Виробництво цукру

10.81

89,3

89,6

2

Виробництво напоїв

11

117,2

117,5

107,8

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

109,2

108,1

113,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

111,1

112,9

107,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

103,5

103,2

112,0

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

109,6

113,3

99,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

115,0

116,4

103,3

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

112,9

113,9

103,5

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

108,4

109,8

106,4

Машинобудування

26-30

113,9

116,7

107,0

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

109,7

109,7

109,1

Виробництво електричного устатковання

27

113,9

118,0

102,1

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

110,7

113,4

107,4

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

118,1

121,1

108,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

131,5

131,5

-

Товари проміжного споживання

 

110,4

111,8

108,0

Інвестиційні товари

 

113,9

114,9

109,4

Споживчі товари короткострокового використання

 

108,3

109,3

104,4

Споживчі товари тривалого використання

 

108,7

109,9

107,9

Енергія

 

125,2

125,3

112,2

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
10.01.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше