Архів: 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у лютому 2018 року¹

(до попереднього місяця)

(відсотків)

 

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

101,2

101,3

100,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

102,6

101,8

105,3

з неї:

Добування кам'яного вугілля

100,2

100,2

-

Добування сирої нафти та природного газу

97,4

97,4

-

Добування металевих руд

107,6

109,6

105,5

Переробна промисловість

101,2

101,8

99,7

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

101,0

101,9

98,0

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

99,8

99,8

101,5

Виробництво молочних продуктів

100,9

101,0

99,3

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

100,5

100,8

95,4

Виробництво цукру

105,1

105,9

2

Виробництво напоїв

102,8

102,9

96,2

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

100,4

100,2

101,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

101,0

102,1

98,8

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

98,7

98,5

105,8

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

101,1

102,2

97,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

100,3

100,4

99,7

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

100,7

100,9

98,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

102,6

104,3

100,9

Машинобудування

101,0

101,8

99,1

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

100,0

101,6

95,7

Виробництво електричного устатковання

100,1

99,8

100,9

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

102,9

104,4

100,4

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

99,7

100,7

96,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

100,2

100,2

-

Товари проміжного споживання

103,1

104,1

101,6

Інвестиційні товари

101,5

102,2

99,0

Споживчі товари короткострокового використання

100,7

101,4

97,9

Споживчі товари тривалого використання

99,2

99,9

98,0

Енергія

99,7

99,7

105,8

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.