Архів: 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у квітні 2018 року¹

(до попереднього місяця)

(відсотків)

 

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

100,0

100,2

99,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

98,1

98,7

95,8

з неї:

Добування кам'яного вугілля

98,8

98,8

-

Добування сирої нафти та природного газу

99,3

99,3

-

Добування металевих руд

96,3

97,1

95,4

Переробна промисловість

100,7

101,0

100,1

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

100,4

100,5

100,0

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

100,7

100,7

100,6

Виробництво молочних продуктів

100,3

100,4

98,4

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

101,0

101,2

99,4

Виробництво цукру

97,7

97,5

2

Виробництво напоїв

100,7

100,7

99,6

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

101,1

101,2

100,5

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

100,8

100,7

101,1

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

101,3

101,3

101,1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

99,6

99,7

99,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

100,6

100,7

99,9

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

101,1

101,4

98,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

101,0

101,9

100,3

Машинобудування

100,5

100,9

99,5

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

99,5

100,0

98,2

Виробництво електричного устатковання

100,9

101,3

99,9

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

100,2

100,7

99,4

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

100,7

101,1

99,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

99,5

99,5

-

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

100,1

100,7

99,2

Інвестиційні товари

100,4

100,7

99,3

Споживчі товари короткострокового використання

100,4

100,5

100,1

Споживчі товари тривалого використання

100,2

101,0

99,0

Енергія

99,6

99,6

101,1

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.