Архів: 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у травні 2018 року¹

(до попереднього місяця)

(відсотків)

 

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

100,8

101,4

98,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

99,1

101,1

92,0

з неї:

Добування кам'яного вугілля

104,3

104,3

-

Добування сирої нафти та природного газу

103,5

103,5

-

Добування металевих руд

93,0

94,6

91,2

Переробна промисловість

100,3

100,4

99,8

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

100,1

100,0

100,4

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

98,2

98,2

100,0

Виробництво молочних продуктів

98,8

98,7

99,6

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

100,2

100,3

99,6

Виробництво цукру

102,2

102,3

2

Виробництво напоїв

100,6

100,6

100,0

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

100,4

100,7

98,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

99,2

99,8

97,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

103,6

103,8

99,7

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

100,3

100,5

99,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

100,8

100,8

100,2

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

100,6

100,7

99,2

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

99,4

98,8

99,9

Машинобудування

100,4

101,2

98,4

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

99,7

100,2

98,5

Виробництво електричного устатковання

99,9

100,6

97,8

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

100,2

100,6

99,6

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

101,2

102,5

96,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

103,1

103,1

-

Товари проміжного споживання

98,6

99,1

97,8

Інвестиційні товари

100,7

101,1

99,1

Споживчі товари короткострокового використання

100,0

99,9

100,3

Споживчі товари тривалого використання

99,9

100,6

99,0

Енергія

103,3

103,3

99,7

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.