Архів: 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у червні 2018 року¹

(до попереднього місяця)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 Промисловість

B+C+D

101,1

101,3

100,2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

101,6

101,7

101,4

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

100,0

100,0

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

100,6

100,6

-

Добування металевих руд

07

103,1

104,9

101,1

Переробна промисловість

C

99,5

99,3

100,0

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

99,6

99,7

99,2

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

100,1

100,1

98,7

Виробництво молочних продуктів

10.5

100,5

100,7

96,8

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

100,4

100,4

100,7

Виробництво цукру

10.81

96,0

96,0

2

Виробництво напоїв

11

100,8

100,9

98,8

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

100,4

100,6

99,6

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

100,5

100,6

100,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

96,2

96,1

101,1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

100,0

100,2

99,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

101,4

101,6

100,0

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

100,8

101,0

99,3

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

99,3

98,0

100,5

Машинобудування

26-30

100,7

101,0

100,0

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

100,1

100,1

100,0

Виробництво електричного устатковання

27

100,0

99,8

100,4

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

100,7

101,0

100,3

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

101,3

101,9

99,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

104,2

104,2

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

100,5

100,4

100,6

Інвестиційні товари

 

100,5

100,6

100,0

Споживчі товари короткострокового використання

 

99,5

99,6

99,2

Споживчі товари тривалого використання

 

99,6

99,9

99,1

Енергія

 

102,5

102,5

101,1

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.