Архів: 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у липні 2018 року¹

(до попереднього місяця)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

101,6

101,8

100,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

100,9

100,8

101,4

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

99,7

99,7

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

100,5

100,5

-

Добування металевих руд

07

101,1

101,4

100,7

Переробна промисловість

C

99,8

99,7

100,2

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

100,0

99,7

101,1

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

94,9

94,8

99,3

Виробництво молочних продуктів

10.5

99,8

99,9

98,9

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

101,4

101,5

99,8

Виробництво цукру

10.81

105,1

105,4

2

Виробництво напоїв

11

101,2

101,1

102,2

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

100,2

100,2

100,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

100,8

100,8

100,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

97,3

97,2

100,6

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

100,5

100,5

100,5

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

100,5

100,6

99,9

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

100,7

100,7

100,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

99,5

99,5

99,5

Машинобудування

26-30

100,6

100,5

100,6

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

101,2

101,3

100,9

Виробництво електричного устатковання

27

100,8

101,1

100,1

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

100,2

100,2

100,1

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

100,6

100,3

101,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

105,8

105,8

-

Товари проміжного споживання

 

100,4

100,5

100,2

Інвестиційні товари

 

100,2

100,2

100,3

Споживчі товари короткострокового використання

 

100,0

99,7

101,1

Споживчі товари тривалого використання

 

100,6

100,2

101,4

Енергія

 

103,7

103,7

100,6

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
10.08.2018