Архів: 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у вересні 2018 року¹

(до попереднього місяця)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

101,2

100,9

102,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

102,0

101,4

104,0

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

100,2

100,2

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

103,1

103,1

-

Добування металевих руд

07

101,9

100,2

103,7

Переробна промисловість

C

101,8

101,8

102,0

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

102,2

101,6

104,6

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

103,2

103,3

100,9

Виробництво молочних продуктів

10.5

102,3

102,2

103,4

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

102,5

102,5

102,0

Виробництво цукру

10.81

95,9

95,2

2

Виробництво напоїв

11

100,3

100,3

100,3

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

101,0

100,9

101,5

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

101,6

101,3

102,5

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

103,3

103,4

99,4

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

101,0

100,9

101,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

100,5

100,6

100,0

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

100,8

101,0

99,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

101,6

102,3

100,9

Машинобудування

26-30

100,9

100,8

101,0

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

100,8

100,9

100,5

Виробництво електричного устатковання

27

100,2

100,4

99,5

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

100,5

100,5

100,5

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

101,7

101,3

103,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

99,4

99,4

-

Товари проміжного споживання

 

101,4

101,3

101,7

Інвестиційні товари

 

101,5

101,4

101,9

Споживчі товари короткострокового використання

 

102,2

101,6

104,4

Споживчі товари тривалого використання

 

102,4

102,2

102,8

Енергія

 

100,4

100,4

99,4

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
10.10.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше