Архів: 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у жовтні 2018 року¹

(до попереднього місяця)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

100,3

100,0

101,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

102,7

101,9

105,7

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

99,8

99,8

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

101,7

101,7

-

Добування металевих руд

07

105,2

104,3

106,2

Переробна промисловість

C

101,1

101,3

100,7

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

101,2

101,8

99,2

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

103,7

103,7

101,2

Виробництво молочних продуктів

10.5

101,1

101,2

100,1

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

101,1

101,1

100,3

Виробництво цукру

10.81

95,9

96,2

2

Виробництво напоїв

11

104,1

104,1

102,3

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

101,5

100,3

107,2

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

100,3

100,7

99,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

102,6

102,7

98,8

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

100,1

100,1

100,0

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

102,8

102,9

101,7

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

101,1

101,1

101,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

101,0

100,2

101,7

Машинобудування

26-30

100,4

100,5

100,2

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

100,3

100,3

100,3

Виробництво електричного устатковання

27

100,7

100,7

101,0

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

100,5

100,3

100,8

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

100,1

100,6

98,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

97,1

97,1

-

Товари проміжного споживання

 

101,6

101,0

102,4

Інвестиційні товари

 

100,6

100,8

100,1

Споживчі товари короткострокового використання

 

101,4

101,9

99,5

Споживчі товари тривалого використання

 

100,5

100,8

100,1

Енергія

 

98,5

98,5

98,8

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
09.11.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше