Архів: 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у листопаді 2018 року¹

(до попереднього місяця)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

101,7

102,2

99,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

105,3

106,3

102,1

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

99,9

99,9

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

113,8

113,8

-

Добування металевих руд

07

102,1

101,8

102,3

Переробна промисловість

C

99,7

100,0

99,0

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

100,2

100,6

98,6

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

98,5

98,4

100,6

Виробництво молочних продуктів

10.5

102,0

102,1

99,4

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

102,2

102,4

99,2

Виробництво цукру

10.81

100,0

100,0

2

Виробництво напоїв

11

101,2

101,3

98,0

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

100,7

100,8

100,1

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

100,0

100,5

99,1

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

97,3

97,3

98,7

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

100,0

100,2

99,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

100,7

100,7

100,1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

100,8

100,8

100,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

99,0

99,1

98,8

Машинобудування

26-30

100,5

100,7

99,9

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

100,2

100,3

99,8

Виробництво електричного устатковання

27

100,2

100,3

100,0

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

101,2

101,6

100,5

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

100,0

100,4

98,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

104,1

104,1

-

Товари проміжного споживання

 

99,9

100,1

99,8

Інвестиційні товари

 

100,5

100,7

99,9

Споживчі товари короткострокового використання

 

100,3

100,8

98,4

Споживчі товари тривалого використання

 

99,6

99,7

99,5

Енергія

 

104,1

104,2

98,7

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
11.12.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше