Архів: 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у грудні 2018 року¹

(до попереднього місяця)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

99,6

99,6

99,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

103,4

101,9

108,6

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

100,1

100,1

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

99,8

99,8

-

Добування металевих руд

07

108,2

106,7

109,7

Переробна промисловість

C

98,9

99,3

98,0

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

99,5

99,8

98,3

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

100,3

100,3

98,8

Виробництво молочних продуктів

10.5

101,8

101,8

101,1

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

100,6

100,6

99,7

Виробництво цукру

10.81

100,6

100,5

2

Виробництво напоїв

11

100,2

100,1

102,1

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

100,8

100,7

101,5

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

100,2

100,4

100,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

94,9

94,7

102,4

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

101,8

102,6

99,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

103,3

103,7

99,6

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

100,3

100,3

99,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

97,4

98,0

96,8

Машинобудування

26-30

100,3

100,6

99,6

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

100,2

100,3

99,7

Виробництво електричного устатковання

27

100,3

100,5

99,6

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

100,3

100,7

99,7

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

100,3

100,6

99,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

99,1

99,1

-

Товари проміжного споживання

 

100,3

100,5

100,1

Інвестиційні товари

 

100,2

100,4

99,7

Споживчі товари короткострокового використання

 

99,8

100,2

98,3

Споживчі товари тривалого використання

 

101,2

102,0

100,0

Енергія

 

98,8

98,7

102,4

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
10.01.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше