Архів: 2018| 2017-2007

Індекси цін виробників промислової продукції у січні 2018 року¹

(до відповідного місяця попереднього року)

(відсотків)

 

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

122,0

124,1

116,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

123,1

134,2

93,2

з неї:

Добування кам'яного вугілля

137,1

137,1

-

Добування сирої нафти та природного газу

111,1

111,1

-

Добування металевих руд

121,1

171,0

90,4

Переробна промисловість

118,0

117,6

119,3

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

111,9

113,9

106,2

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

129,9

130,3

113,0

Виробництво молочних продуктів

114,9

114,9

109,8

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

116,9

117,1

112,2

Виробництво цукру

93,2

93,0

2

Виробництво напоїв

114,8

114,9

113,6

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

111,9

112,4

108,1

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

113,1

111,8

115,3

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

134,4

132,1

186,7

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

117,5

120,5

110,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

111,9

112,9

104,5

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

113,8

113,8

110,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

126,8

121,7

131,0

Машинобудування

119,8

120,1

118,0

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

112,4

111,0

114,7

Виробництво електричного устатковання

129,5

138,8

109,3

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

113,4

111,4

116,5

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

122,1

120,3

128,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

131,1

131,1

-

Товари проміжного споживання

122,5

124,9

118,5

Інвестиційні товари

118,4

118,0

118,4

Споживчі товари короткострокового використання

111,6

113,5

106,7

Споживчі товари тривалого використання

114,5

113,3

117,1

Енергія

129,8

129,6

186,7

 

1 Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.