Архів: 2018| 2017-2007

Індекси цін виробників промислової продукції у лютому 2018 року¹

(до відповідного місяця попереднього року)

(відсотків)

 

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

119,6

122,5

111,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

123,5

135,3

92,6

з неї:

Добування кам'яного вугілля

139,1

139,1

-

Добування сирої нафти та природного газу

108,2

108,2

-

Добування металевих руд

123,3

179,0

89,6

Переробна промисловість

115,2

115,7

113,9

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

110,9

112,9

104,2

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

123,5

123,8

109,0

Виробництво молочних продуктів

114,1

114,4

104,6

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

114,1

114,3

106,6

Виробництво цукру

94,2

94,8

2

Виробництво напоїв

117,0

117,1

110,2

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

111,6

111,7

109,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

113,9

113,2

114,5

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

125,4

122,7

191,5

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

110,9

112,5

105,9

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

110,2

110,9

103,8

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

111,7

111,8

109,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

121,7

122,1

120,6

Машинобудування

117,3

118,3

114,1

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

107,3

106,0

109,1

Виробництво електричного устатковання

126,6

136,4

105,5

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

114,4

114,9

113,2

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

116,7

115,0

123,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

129,0

129,0

-

Товари проміжного споживання

120,3

125,2

112,6

Інвестиційні товари

116,5

116,5

115,1

Споживчі товари короткострокового використання

110,2

112,1

104,6

Споживчі товари тривалого використання

111,9

110,3

114,9

Енергія

127,0

126,8

191,5

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.