Архів: 2018| 2017-2007

Індекси цін виробників промислової продукції у березні 2018 року¹

(до відповідного місяця попереднього року)

(відсотків)

 

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 

Промисловість

115,9

118,6

107,9

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

112,7

124,6

83,4

з неї:

Добування кам'яного вугілля

139,1

139,1

-

Добування сирої нафти та природного газу

108,9

108,9

-

Добування металевих руд

99,3

129,2

80,3

Переробна промисловість

113,7

114,6

111,2

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

110,3

112,8

101,7

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

123,9

124,3

105,1

Виробництво молочних продуктів

112,7

113,0

102,9

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

113,2

113,8

101,4

Виробництво цукру

79,9

80,5

2

Виробництво напоїв

118,8

118,9

112,0

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

110,6

111,0

106,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

112,2

112,2

111,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

117,1

114,9

167,1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

109,6

112,0

102,5

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

111,5

112,5

102,7

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

111,8

112,0

107,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

119,7

121,1

117,7

Машинобудування

117,3

118,8

112,8

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

108,8

106,4

114,0

Виробництво електричного устатковання

126,0

135,8

104,3

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

112,3

112,5

112,2

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

118,7

118,7

119,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

122,4

122,4

-

Товари проміжного споживання

115,0

119,3

108,2

Інвестиційні товари

116,2

116,5

113,2

Споживчі товари короткострокового використання

109,6

112,2

102,0

Споживчі товари тривалого використання

111,1

109,3

114,6

Енергія

121,1

121,0

167,1

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.