Архів: 2018| 2017-2007

Індекси цін виробників промислової продукції у квітні 2018 року¹

(до відповідного місяця попереднього року)

(відсотків)

 

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

114,1

116,1

107,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

108,3

117,2

84,5

з неї:

Добування кам'яного вугілля

122,0

122,0

-

Добування сирої нафти та природного газу

108,4

108,4

-

Добування металевих руд

97,4

120,5

81,4

Переробна промисловість

113,9

114,7

111,2

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

110,7

112,1

105,1

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

122,4

122,9

105,0

Виробництво молочних продуктів

113,3

114,0

98,5

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

114,1

114,9

99,9

Виробництво цукру

77,6

78,0

2

Виробництво напоїв

116,8

116,8

108,4

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

111,3

111,8

106,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

112,8

112,4

113,1

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

120,6

118,8

160,4

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

107,5

109,9

100,5

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

111,5

112,6

102,2

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

111,9

112,2

105,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

119,1

121,7

115,8

Машинобудування

115,9

117,6

110,9

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

108,6

106,7

112,3

Виробництво електричного устатковання

126,3

136,9

103,2

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

110,9

112,0

109,7

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

116,0

115,8

117,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

117,1

117,1

-

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

113,8

118,1

107,2

Інвестиційні товари

115,3

116,0

111,2

Споживчі товари короткострокового використання

110,2

111,8

105,4

Споживчі товари тривалого використання

110,6

109,4

113,0

Енергія

116,4

116,3

160,4

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.