Архів: 2018| 2017-2007

Індекси цін виробників промислової продукції у травні 2018 року¹

(до відповідного місяця попереднього року)

(відсотків)

 

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

116,5

118,9

108,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

118,9

125,4

99,3

з неї:

Добування кам'яного вугілля

125,9

125,9

-

Добування сирої нафти та природного газу

115,2

115,2

-

Добування металевих руд

116,1

142,4

97,0

Переробна промисловість

113,6

114,8

109,9

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

110,0

111,6

103,5

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

118,4

118,7

105,6

Виробництво молочних продуктів

113,7

114,3

100,5

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

113,1

114,1

96,6

Виробництво цукру

79,8

80,3

2

Виробництво напоїв

116,5

116,6

107,3

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

111,4

112,3

105,1

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

111,6

112,1

110,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

126,1

125,1

145,5

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

108,0

110,4

101,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

111,8

112,8

102,3

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

111,9

112,5

103,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

117,7

119,5

115,3

Машинобудування

116,0

118,7

108,7

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

108,4

106,7

111,5

Виробництво електричного устатковання

125,9

137,3

100,6

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

110,7

112,0

109,2

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

116,6

118,3

112,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

123,4

123,4

-

Товари проміжного споживання

115,3

118,8

109,6

Інвестиційні товари

114,9

116,1

109,2

Споживчі товари короткострокового використання

109,4

111,4

103,7

Споживчі товари тривалого використання

109,8

109,5

111,0

Енергія

122,5

122,5

145,6

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.