Архів: 2018| 2017-2007

Індекси цін виробників промислової продукції у червні 2018 року¹

(до відповідного місяця попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

118,4

120,7

111,2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

125,0

130,1

108,4

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

125,3

125,3

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

118,0

118,0

-

Добування металевих руд

07

129,2

160,3

106,4

Переробна промисловість

C

113,6

114,3

111,6

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

109,6

110,5

106,1

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

113,6

114,0

104,6

Виробництво молочних продуктів

10.5

114,2

115,0

98,4

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

113,2

114,0

98,4

Виробництво цукру

10.81

78,2

78,6

2

Виробництво напоїв

11

117,1

117,3

105,9

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

111,6

112,8

104,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

111,7

112,2

110,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

125,0

124,1

146,7

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

108,5

111,9

99,5

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

112,9

114,1

102,3

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

112,5

113,2

104,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

118,6

119,2

117,6

Машинобудування

26-30

117,3

120,8

108,7

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

108,1

106,3

111,4

Виробництво електричного устатковання

27

125,9

136,8

101,8

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

110,8

112,5

109,1

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

120,8

123,8

112,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

128,1

128,1

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

117,6

120,6

112,7

Інвестиційні товари

 

114,6

115,8

109,2

Споживчі товари короткострокового використання

 

109,2

110,3

106,2

Споживчі товари тривалого використання

 

109,5

109,0

111,7

Енергія

 

125,8

125,8

146,8

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.